Een aanleiding zoeken om het werk van Masha Trebukova dit jaar opnieuw onder de aandacht te brengen van het Nederlandse en internationale, kunstminnende publiek was niet nodig: ze waren er al. Ik noem er enkele. Een eerste zou kunnen zijn dat dit jaar de reeds 300 jaar lang bestaande betrekkingen worden gevierd tussen Masha’s geboorteland Rusland en Nederland, haar vaderland sedert twee decennia. Een andere, uitermate plezierige aanleiding wordt gevormd door Masha’s recente ontmoeting met Sara… En een derde aanleiding is het verschijnen van een bijzondere publicatie over Masha Trebukova bij de Atalanta Pers. De uitgaven van deze uitgeverij munten uit door hoogwaardige inhoud en buitengewone vormgeving, vele uitgegroeid tot zeldzame collector’s items.

Het was ons dan ook een eer de Atalanta Pers uit te nodigen om bij een geplande expositie van recent werk van Masha Trebukova een bijzondere boekuitgave te laten verschijnen. Onder de titel “Uit de Leegte” schreef René Bakker van Atalanta Pers voor deze uitgave een voortreffelijke beschouwing over de kunstenaar en haar werk. De tentoonstelling bij Borzo ontleent er haar naam aan.