In het oeuvre van Corrie de Boer staat de tekening centraal. Lijnen componeert zij tot cirkels, veelal in gelaagde collages van transparant papier. Zij ontdekt al tekenend de bijzondere vorm van de Lingam, wat resulteert in een prachtige serie monumentale grafiettekeningen. In een eerdere levensfase staat zij dichter bij de architectuur en het minimalisme van de jaren '60 en '70 en ontwikkelt Corrie de Boer een bijzondere beeldtaal en techniek; met naald en draad 'schrijft' zij regels in eindeloze reeksen, bijna dwangmatig en met een strenge herhaling en serialiteit. Niet verwonderlijk is haar vriendschap met Jan Schoonhoven met wie ze een grote verwantschap voelt.

Later raakt zij door haar ontmoeting met Albert Waalkens, hereboer en galeriehouder uit Finsterwolde, nauw betrokken bij de avant-garde experimenten die sinds de jaren '60 ook ver buiten het Groningse Finsterwolde veel opzien baren. Hoewel zij nooit de rol van galeriehouder ambieert, bepaalt zij decennia lang samen met Albert Waalkens de keuze van de kunstenaars en organiseert talloze tentoonstellingen, manifestaties en jazzconcerten.

Tegenstrijdige thema's schuwt zij niet. Geweld in de kunst fascineert haar, zoals bij Rubens, maar ook vertederen later haar kleinkinderen. Zij tekent en fotografeert hun voetjes en maakt daarmee grote collages waarbij lagen transparant papier over elkaar worden gelegd. In de voorkeur voor het tekenen dringt zich de vergelijking op met het werk van Semna van Ooy.

Semna van Ooy kijkt heel goed en scherp. Zij ontleedt een onderwerp, zij fileert het en maakt het daarmee ook tot háár onderwerp. Inhaar studie bijvoorbeeld naar het thema van de door de eeuwen heen en door vele kunstenaars uitgebeelde - 'kruisafneming'. Zij bestudeert dit thema o.a. in de schilderijen van Rembrandt, Rogier van der Weyden, Michelangelo, Caravaggio en Rubens.
Deze kijkstudie heeft zij gebundeld in het boekje 'De onttakeling'. Daarin analyseert zij letterlijk de technische oplossingen die kunstenaars bedachten om het thema te verbeelden.
In de tentoonstelling bij Borzo heeft Semna van Ooy een nieuw thema beetgepakt: de reeks etsen van Goya's 'Tauromaquia' (de kunst van het stierenvechten). Ook hier ontleedt zij het tafereel, analyseert zij de actie en creëert een nieuw beeld. "Ik zie een collage van losse elementen. De afzonderlijke onderdelen worden in een onnavolgbare compositie tegen elkaar uitgespeeld.

Zwart tegen wit en wit tegen zwart en alle nuances daar tussen. Opgebouwd uit talloze arceringen en kromme lijntjes botsen de volumes op elkaar. Hol en bol schuiven achter elkaar langs, diagonale lansen en stokken rijgen het beweeglijke kluwen aaneen." Met eenzelfde benadering van haar onderwerp, maakt Semna van Ooy ook sculpturen. Driedimensionale collages zijn het, die dicht staan bij die oorsprong van de tekening.

Over tekenen, kijken en ontleden. Over begrijpen en bewerken. Over diepgang.
Zo moeder, zo dochter...

Amsterdam, september 2013

Paul van Rosmalen

 

CdB-zonder titel 2006

Corrie de Boer, Zonder titel 2006, hout, ijzer, papier, foto’s, spiegel, c. 124 x 142 cm

SvO 15 poot rechtsom

Semna van Ooy, 15-Poot rechtsom, 2012, hout, 100 x 65 x 60 cm

Corrie de Boer-Series Regels Last Horizon no.1 1978 thread on canvas 9 parts 76 x 400 cm

Corrie de Boer, Serie regels: Last Horizon no.1, 1978, garen op doek, 9 delen, 76 x 400 cm

SvO-linksom

Semna van Ooy, Linksom, 2012 (uit de serie Tauromaquia), houtskool, potlood, Siberisch krijt op papier, 95 x 77 cm

SvO-accidental 3

Semna van Ooy, Accidental 3, 2013, houtskool, Siberisch krijt op papier, 100 x 70 cm

CdB-z.t. o.i inkt tekening

Corrie de Boer, Zonder titel (voetjes), 2003, o.i. inkt op transparant papier, 40 x 30.5 cm

CdB-lingam

Corrie de Boer, Lingam, 1983, grafiet op transparant papier, 160 x 120 cm

CdB LAC 2013

Corrie de Boer in tentoonstelling van het LAC Sigean (2013) met twee Lingam tekeningen

 

Corrie de Boer (1932) woont en werkt in Amsterdam.

Opleiding:

1953 – 1957  Kunstnijverheidsschool, de latere Rietveld Academie

1978 – 1989  Docent Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving, 's-Hertogenbosch

1980 – 1984  Docent Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving, Den Haag

1988             Opdracht en uitvoering installatie Molukse Kerk, Delfzijl

1993             Reis naar China, workshop aan de Academie in Chongqing

Werk o.a. in de collecties van: Stedelijk Museum, Amsterdam – Rijksdienst Beeldende Kunst, Den Haag – AT&T, U.S.A. – Kunsthalle, Kiel – Textielmuseum, Tilburg – Schiedams Museum

Exposities:

1973, Galerie Collection d'art, Amsterdam

1974, Galerie Nouvelles images, Den Haag; Galerie Stoll, Keulen

1975, Biennale of Tapistry, Lausanne

1976, Galerie Waalkens, Finsterwolde; 2nd Exhibition of Miniature Textiles, London; Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam; Galerie Collection d'art, Amsterdam

1977, Stedelijk Museum, Amsterdam

1978, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

1979, Galerie Waalkens, Finsterwolde

1980, Rijksmuseum Twenthe, Enschede, "Bekijk het maar"

1981, Galerie Asselijn, Amsterdam

1981-1983, Rondreizende tentoonstelling USA, "The Art fabric" Mainstream

1982, Kunstzaal Hengelo

1983, Kunsthalle, Kiel, "Gesignaleerd"

1984, Galerie Lambert Tegenbosch, Heusden/Amsterdam; Galerie Waalkens, Finsterwolde

1985, Galerie Liesbeth Lips, Amsterdam

1986, Allard Pierson Museum, Amsterdam, "Kunstenaars zien Egypte"

1987, Galerie Im Wnter, Bremen

1988, Aken, "Vijf Tekenaars Nu"

1990, Archipel, Apeldoorn

1991, Galerie Phoebus, Rotterdam; Kunstzaal Librije, Zwolle

1992, Galerie Waalkens, Finsterwolde

1993, Deelname "Sculptuur in het Landschap", Borg Rusthoven, Wirdum

1994, Galerie nanky de Vreeze, Amsterdam

1995, Galerie ooggetuige, Beetsterzwaag

1996, Tekening Biennale "Het Wilde Westen"/Galerie Ram, Rotterdam

1997, "Koetekendagen", Finsterwolde

1998, Project "het Oor", landschapsherinrichting Nieuweschans (niet uitgevoerd)

2003, Stedelijk Museum, Amsterdam

2004, Galerie De Parade, Amsterdam

2006, Kunstruimte Heerenveen

2010, Galerie Borzo, Amsterdam, groepstentoonstelling nul=0

2012 en 2013, TEFAF, Galerie Borzo

2013, Galerie Borzo, Amsterdam, met Semna van Ooy

 

Semna van Ooy (1961), woont en werkt in Amsterdam

1981 – 1986 Rietveld Academie, Amsterdam
2005 Zoektocht naar het Goud. Discussieavond met kunstenaars over het bestaansrecht van autonome kunst. DOOR, Amsterdam
2008 Publicatie "de Onttakeling, het beeld van de kruisafneming ontleed", uitgeven in eigen beheer.

2010 Grote Tuinmuur-tekening. Installatietekening bij Drawing Centre Diepenheim.

2011 Mede-initiator van de Culturele Stelling van Amsterdam.

2012 van Ooy&van der Spek. De Meerse Hoofddorp.

2013 Initiator en curator van de Witte Arena, Nieuw en Meer Amsterdam; een serie ultra korte exposities in de beslotenheid van een cirkel.

Exposities:

1987, Galerie Waalkens, Finsterwolde

1990, Arti et Amicitae, Amsterdam, "Sub Rosa"

1993, Stedelijk Museum, "Parameter"

1993, Galerie Waalkens, Finsterwolde, (samen met Liet Heringa)

1997, De Kunsthal, Rotterdam, "The People's choice"; Organisatie en deelname project "Koetekendagen", Finsterwolde

1998, Archipel, kunsteilanden in het Nieuwe Meer, Amsterdam; Henk Peeters "tastbaar", St. De Boer Waalkens, Finsterwolde

2000, Galerie Rob de Vries, Haarlem

2001, Den Oever, "Storm & Drank" (samen met Anneke Heikoop)

2007, Kunstruimte Heerenveen, "De Beeldenstormer"

2008, Boekpresentatie van 'de Onttakeling' (het beeld van de kruisafname ontleed) in het Lloyd Hotel & Culturele Ambassade, Amsterdam

2010, Deelname Masterclass tekenen olv Shelagh Keeley, Drawing Centre, Diepenheim; Grote Tuinmuurtekening, istallatie Diepenheim

2011, Drawing Centre, Diepenheim, "Preludium 3"

2012, Galerie de Meerse, Hoofddorp, "Van Ooy & Van der Spek"

2013, Galerie Borzo, Amsterdam, "Corrie de Boer & Semna van Ooy"