[BORZO nieuws is te lezen op onze website]

Keine Retrospektive! geeft impliciet al aan dat het oeuvre van Waldemar Otto nog niet voltooid is; hij werkt nog dagelijks in zijn magistrale atelier in het Noordduitse Worpswede.

Waldemar Otto werkt graag volgens een thematische ordening, die resulteert in series. ' Werkgruppen' noemt hij die. Op deze wijze ontstaan Torsi, Mensch und Mass en Gewandfiguren.
Thema's uit de klassieke oudheid en mythologie keren regelmatig terug. Agamemnon und Iphigenie is zijn meest recente ' Werkgruppe'.

thumb_Entwurf_fr_ein_Hamburger_Kontorhaus_II_2006_h.22_cm Entwurf für ein Hamburger Kontorhaus II  2006, h.22 cm

Otto is een hartstochtelijk verdediger van de figuratieve beeldhouwkunst en hij zoekt daarin voortdurend de menselijke maat, zowel naar vorm als inhoud; in zijn oeuvre is geen plaats voor louter verhalende beeldhouwkunst.
In de aankondiging van Otto's laatste tentoonstelling bij Borzo in 2006, beschreef ik zijn beeldtaal, vorm en techniek als: "....de natuur zichtbaar in de abstractie van de vorm".

thumb_Iphigenie_IV_2010_h43.5_cm Iphigenie IV 2010, h.43.5 cm

"Ondeelbare kernbegrippen" noemt Arie Hartog, directeur van het Gerhard Marcks Museum in Bremen, Vorm en Figuur. Vorm benoemt hij in deze als een zekere abstractie, als een begrip dat eerst in handen van de beeldhouwer zijn inhoud krijgt en dan Figuur wordt. (Arie Hartog, Keine Retrospektive!, Bremen 2009, blz.65).

In de tentoonstelling FORM und FIGUR hebben wij in het atelier van Waldemar Otto een keuze gemaakt uit zijn oeuvre van de laatste 25 jaar.

thumb_Mann_2006_h.44.8__cm Mann 2006, h.44.8 cm

thumb_Ipgigenie_XII_2011_h.52_cm Iphigenie XII 2011, h.52 cm

thumb_Iphigenie_VII_2010_h.39.5_cm Iphigenie VII 2010, h.39.5 cm

thumb_Iphigenie_VI_sitzend_2010_h.25.2_cm Iphigenie VI sitzend 2010, h.25.2 cm

thumb_Sich_abwendende_Aphrodite_II_1988_h.43_cm Sich abwendende Aphrodite II 1988, h.43 cm

thumb_Weiblicher_Torso_XXII_1998_h.109_cm Weiblicher Torso XXII 1998, h.109 cm

thumb_Waldemar_Otto_in_atelier Waldemar Otto in atelier