In de aanloop naar TEFAF 2011 werd het nieuws rond deze beurs nogal beheerst door fiscale perikelen. De nieuwsberichten hierover waren niet altijd correct, zelden volledig en vaak zelfs tendentieus.
Wat was er aan de orde? Bij import van een kunstwerk vanuit een niet EU-land moet een heffing (import Btw) betaald worden. In alle ons omringende landen bedraagt deze heffing het lage Btw tarief van het betreffende land (bv. UK 5%, Frankrijk 5,5%, Duitsland 7%, etc.). Tot 2011 bedroeg deze heffing in Nederland 6%, maar op 1 januari van dit jaar heeft de Nederlandse regering deze heffing gewijzigd naar het hoge Btw tarief van 19%.
Voor niet-EU deelnemers aan de beurs heeft dit grote gevolgen, niet alleen de drievoudige verhoging van Btw afdracht bij verkopen op TEFAF, maar ook in de door de Belastingdienst verlangde borgstelling voor tijdelijke invoer voor de duur van de beurs, betekent dit voor deze deelnemers een zeer forse kostenpost. Slechts deze borgstelling voor tijdelijke invoer werd voor 2011 nog gehandhaafd op 6%.
In de pers werd regelmatig de suggestie gewekt dat de kunsthandel nog altijd met het lage Btw tarief kon werken, hetgeen al jaren niet meer het geval is. Vraag blijft wat ons land er mee opschiet zich zo afwijkend op te stellen van de landen om ons heen. Alsof het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Unie een ondergeschikt belang betreft....

andriesse-rietveld-benner

Terugblikkend naar de eigen inzending op deze TEFAF zal het onze bezoekers opgevallen zijn dat onze stand een duidelijke tweedeling kende met betrekking tot de "klassieken". De ene helft van de stand werd gedomineerd door drie grote werken van Bram van Velde, hetgeen zeker een zeldzaamheid genoemd mag worden (twee ervan vonden een nieuwe eigenaar). Een kleine wand in dat deel van de stand hadden we behangen met kleinere werken van o.a. Jan Schoonhoven, Jan Henderikse en JCJ Vanderheyden. Regelmatig moesten we deze wand weer aanvullen/herschikken, nadat een koper er een "gat in geslagen had...."

Links in de stand heerste het wit van NUL en Minimalisme met werk van Jan Schoonhoven, Ad Dekkers en herman de vries.
Vervolgens waren er nog hedendaagse kunstenaars vertegenwoordigd: Eric Andriesse, Marc Mulders en Koen Vermeule. Twee grote schilderijen van Marc Mulders vonden een nieuwe eigenaar.
In aanloop naar een solo expositie in onze galerie in Amsterdam (9 april – 7 mei), toonden we een imposant doek van Koen Vermeule, "Tokyo dreamer", dat werd aangekocht door de Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

The_stand_is_ready_2

De niet-te-missen blikvanger in de stand was het 3.50 m hoge doek met één zonnebloem van Erik Andriesse, een indrukwekkend doek van deze veel te vroeg gestorven kunstenaar. Niet de kwaliteit , maar uitsluitend het formaat zal er debet aan zijn dat de koper zich nog niet heeft gemeld.... Die was er overigens wel voor de twee zeldzame en originele "kratstoelen" van Gerrit Rietveld.
De twee hoeken van de stand waren gereserveerd voor o.a. de conceptuele kunstenaars Carl Andre en Ger van Elk, wiens installatie "Kinselmeer" werd verkocht.

TEFAF 2011 werd gehouden in een zich aarzelend herstellend economisch en financieel klimaat, maar ook de ernstige gebeurtenissen in Japan en Libië zullen zeker een rol hebben gespeeld in de algehele sfeer op de beurs.