Constant Nederlands, 1920-2005

 works
 biography

In juli 1948 richt Constant (1920-2005) samen met onder andere Corneille en Karel Appel de Experimentele Groep Holland op. Constant wordt het intellect van de Cobra Groep genoemd om zijn vele geschriften over de rol van kunst en cultuur in relatie tot de maatschappij. November 1948 volgt de oprichting van CoBrA in Parijs. November 1951 wordt met een tentoonstelling in Luik besloten de groep op te heffen. Maar tot ver in de twintigste eeuw vindt de geest van Cobra navolging bij andere kunstenaars.

 

Na de relatief korte Cobra periode gaat Constant op zoek naar de synthese der kunsten. Hij zoekt samenwerking met andere kunstenaars uit andere disciplines actief op. Van 1958 tot 1960 is Constant actief lid van de avant-gardistische beweging 'Situationistische Internationale' (SI), opgericht door Guy Débord. Deze zoektocht komt op een gegeven moment tot uiting in zijn New Babylon project. Van 1956 tot 1974 ontwerpt hij als beeldend kunstenaar maquettes, constructies, plastieken, geografische kaarten met sectoren, schilderijen en tekeningen. Het is een ontwerp voor de toekomstige stad die de hele wereld zou omvatten. Volgens de kunstenaar zelf is New Babylon geen model, dat nagevolgd moet worden maar een illustratie van een levenswijze in een veronderstelde samenleving. Die levenswijze is in beginsel nomadisch. Mensen trekken over de aarde en laten sporen achter die een netwerk kunnen vormen, sectoren van New Babylon. Een stad als een netwerk van sectoren. In deze stad staat de spelende (Homo ludens) en creatieve mens centraal. Deze stad is niet bedoeld voor een utilitaire, op nut gerichte, samenleving. Nog altijd wordt het New Babylon project als belangrijke inspiratiebron aangemerkt door architecten uit de hele wereld.

 

Na de afsluiting van zijn New Babylon project gaat Constant weer schilderen. Hij vervolgt zijn visuele experimenten om ruimte en diepte te scheppen met kleur. Deze techniek wordt colorisme genoemd en werd eveneens beoefend door kunstenaars als Titiaan, Delacroix en Cézanne, waar Constant veel bewondering voor had.

 exhibitions
 publications